Telewizja przemysłowa – kamery CCTV, rejestratory cyfrowe

Montaż kamer przemysłowych – kamery sieciowe IP, kamery analogowe

Montaż kamer CCTV

Brak komentarzy »
W pierwszej kolejności montaż kamer przemysłowych powinien zostać zrealizowany przy wszystkich wejściach do budynku szkoły. Kamery przemysłowe służące do obserwacji wejścia powinny posiadać wąsko kątowe obiektywy – długa ogniskowa sprawia, że w kadrze kamery znajdują się jedynie drzwi wejściowe, co w znacznym stopniu poprawia rozpoznawalność obserwowanych osób. Oczywiście montaż kamer telewizji przemysłowej na terenie szkół nie ogranicza się jedynie do ich instalacji w okolicach wejść do budynku. Inne miejsca, w których powinny znaleźć się kamery telewizji przemysłowej to korytarze i szatnie, ponieważ to właśnie w tych pomieszczeniach najczęściej dochodzi do aktów agresji wśród uczniów. Wszystkie kamery należy instalować na wysokości, która uniemożliwi uzyskanie do nich dostępu przez uczniów. Ze względu na charakter obiektów szkolnych zaleca się stosowanie kamer przemysłowych w obudowach wandaloodpornych.